الماسه هاي تعويض شو و هلدر ها

ثبت درخواست ساير الماسه ها و هلدر هايي كه در فروشگاه نيست

بدليل تنوع زياد محصول به لحاظ فرم ، اندازه و گريد ، درج همه آنها در فروشگاه مقدور نيست.

به احتمال زياد ابزار مورد تقاضاي شما در انبار مركزي وجود داشته و يا در صورت تمايل قابل ساخت توسط شركت الماسه ساز ميباشد. ما مفتخر خواهيم بود تا به ما اجازه بررسي تقاضاي خود را بدهيد . بدين منظور در صورت تمايل ميتوانيد درخواست خود را به ميل باكس فروشگاه ارسال فرمايند.

آيتمهاي مورد تقاضا،در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نتيجه فورا" به اطلاع شما خواهد رسيد.

بازگشت