قيمت اينسرت والماس

استعلام موجودي اقلام در " فروشگاه الماسه " و "انبار مركزي"

مشتريان محترم ميتوانند با ارسال درخواست به ميل باكس فروشگاه درباره موجودي اقلامي كه در فروشگاه لحاظ نشده و همچنين قيمت آنها كسب اطلاع نمايند.

درخواست هاي واصله با دقت فراوان و به فوريت مورد پردازش قرار گرفته و در سريعترين زمان ممكن پاسخ داده ميشوند.

بازگشت