7 روز تضمين بازگشت كالا

تضمين عودت وجه

خریدار موظف است فورا پس از دریافت محصول آنرا با سفارش خود مطابقت داده و در صورت مغايرت ،مورد را به فروشگاه الماسه اعلام نماید تا بعد از هماهنگي با كارشناس مربوطه راهنمايي هاي لازم در خصوص عودت كالا انجام پذيرد.در اين صورت پس از دريافت محصول عودتي توسط فروشگاه الماسه موظف است در اسرع وقت نسبت به ارسال محصول مطابق با سفارش مشتري و در صورت عدم موجودي نسبت به عودت وجه خريدار اقدام لازم را بعمل آورد؛ در صورت تاخیر در اعلام مشکل فروشگاه الماسه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

محصولات عرضه شده در فروشگاه الماسه محصول شركت الماسه ساز بوده و به تائيد كنترل كيفي شركت رسيده است با اين وجود در صورتیکه خریدار در مدت 7 روز از زمان دریافت سفارش متوجه اشکال دركيفيت ساخت سفارش خود شود باید مراتب را فورا به فروشگاه الماسه اعلام کرده تا پس از هماهنگی هاي لازم ، در خواست باز نگري كيفي براي شركت سازنده ارسال گردد.

انجام آزمايشات كيفي بر روي محصول عودتي مستلزم پرداخت هزينه خواهد بود كه فروشگاه الماسه آنرا تقبل نموده ودر صورتي كه پارامترهاي اندازه گرفته شده محصول خارج از تلرانس هاي تعريف شده باشد خسارت مشتري عينا"پرداخت ميشود . در غير اين صورت ، و با تائيد آزمايشگاههاي ابعادي و شيميايي شركت سازنده، مبني بر تائيد كيفيت ،خريدار موظف به تحويل محصول خريداري شده ميباشد و ملزم است تا هزينه هاي آزمايش و ارسال مجدد را نيز پرداخت نمايد.

امکان عودت وجه تنها به حسابی که از آن حساب کالا خریداری شده است وجود دارد و از واریز وجه به حساب شخص دیگر یا شماره حساب دیگر معذوریم.

بازگشت